Bakiye Kontrol

Hesabınızın bakiye durumunu kontrol edebileceğiniz komut.

GET
https://my.proxynet.io/api/check-balance?key=[YOUR_API_KEY]

Örnek Response

{
    "status": true,
    "balance": "400",
    "currency": "$"
}

Last updated