Stok Kontrol

check-stock komutu ile ilgili IP Türünün stok durumunu kontrol edebilirsiniz.

GET
https://my.proxynet.io/api/check-stock?key=[YOUR_API_KEY]&ip_type=[IP_TYPE_ID]&target_urls=[URLS_WITH_SEPERATED_COMMA]&location=[LOCATION_ID]
ParametreAçıklama

YOUR_API_KEY

Size özel tahsis edilmiş API keyiniz

ID_TYPE_ID

IP Türü ID'si

LOCATION ID

Lokasyon ID'si

URLS_WITH_SEPERATED

Stok kontrolü yapılmasını istediğiniz Target Host (example.com) x.com,y.com şeklinde aralara virgül koyarak çoklu sorgu yapabilirsiniz.

Örnek Response

{
    "status": true,
    "user_id": 1,
    "balance": "400",
    "currency": "$",
    "stock": 5428
}
Last updated